ศศย.สปท. ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 4/2561

    

ศศย.สปท. ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 4/2561...
เรื่อง **Cyber Security ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก // ระหว่าง 6 - 7 มี.ค.61
โดยมี 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมฯ และ พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท. ร่วมประชุมฯ พร้อมกล่าวสรุปในช่วงก่อนการปิดการประชุมในครั้งนี้///