ศศย.สปท. จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 13 ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.นขต.สปท. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งกำลังพลมาเข้าร่วมการศึกษาหลักสูตรฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด