ศศย.สปท. จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ศศย.สปท. จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยมี พล.ท. ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท. / เมื่อ 6 ธ.ค.61