ศศย.สปท. จัดการประชุม Security Lab ครั้งที่ 5 เรื่อง "ภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายหลัง Covid-19" ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.(1) 15 มิ.ย.63, 1300-1630