ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC)

ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC)  
เรื่อง...เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับความมั่นคงของประเทศ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ ... 15 ส.ค.61