ศศย.สปท. จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2020” ณ ห้องศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 27 ก.พ.63