วันที่ 18 พ.ย. 62 พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภายใต้โครงการ "Senior Strategic Studies Course

วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 62 พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภายใต้ โครงการ "Senior Strategic Studies Course
" โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security (DKI APCSS) กห.สหรัฐฯ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ย.62 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ กรุณามาแสดงปาถกฐาพิเศษฯ มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน กว่า 50 นาย...