พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วย หน.หน่วยขึ้นตรง ศศย.ฯ ให้การต้อนรับ...

     

พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วย หน.หน่วยขึ้นตรง ศศย.ฯ ให้การต้อนรับ... 
:: General Philippe Boutinaud, Director of the regional questions (SQR) department of the Directorate General of the International and Relations and Strategy(DGRIS), French Ministry of Armed Forces
:: ณ ห้องประชุม ศศย.ฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง International Seminar 2018 นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่ง...15 ธ.ค. 60