พิธีรดน้ำขอพร ผอ.ศศย.สปท. สืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมี รอง ผอ.ศศย.สปท. (1) และ (2) พร้อมโดยกำลังพล ศศย.สปท. ร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้


ิ