พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย หน่วย ศศย.สปท.

พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย หน่วย ศศย.สปท. โดยมี ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของ ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยม นขต.สปท. ของ ผบ.สปท. และคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. / 7 ต.ค.62