พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท., รอง ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย กระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท., รอง ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย กระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าสระน้ำ ศศย.สปท. / 30 ก.ค.62