พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศศย.สปท. (1),(2) / หน.นขต.ศศย.สปท. และกำลังพล ศศย.สปท. ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

                                            

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศศย.สปท. (1),(2) / หน.นขต.ศศย.สปท. และกำลังพล ศศย.สปท.
       ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61
  โดยกล่าวคำเฉลิมพระเกียรติสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดี ณ ห้องพิธี (ห้องพระ) ศศย.สปท.