พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ขอเชิญชวนทุกท่านตั้งจิตภาวนาให้ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ สถิตในสรวงสวรรค์ และทรงคุ้มครองราชอาณาจักร เจริญรอยตามพระยุคลบาท รักษาเอกราช อธิปไตย