ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เข้าพบ เยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ชด.ทหาร

วันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 1000-1130 
    พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. และคณะได้เข้าพบ เยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ชด.ทหาร โดยมีพล.ต.ไพโรจน์ วิลัยลักษณ์ รอง จก.ชด. ให้การต้อนรับ และได้หารือถึงความมั่นคงชายแดนและประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
    1. ความสัมพันธ์ในปัจจุบันของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
    2. บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียน  
    3. ประเด็นที่ไทยควรให้ความสำคัญกับการเป็นประธานอาเซียน 
    4. สรุปสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน (สปป. ลาว, กัมพูชา, เมียนมา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย)