การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สปท. (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศศย.สปท. ให้ นาย ศักดา พาณิชยพิเชฐ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สปท. (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ 1/60

ในวันที่ 6 ธ.ค.59 เวลา 0900 - 1200 ณ ห้องพหลสามัคคีชัย ชั้น ๓ บก.สปท. โดยมี รอง เสธ.สปท. (1) เป็นประธานฯ