ศศย.สปท. ซ้อมดับเพลิง วันที่ 27 มี.ค.61 เพื่อรับการตรวจของ สจร.ทหาร งป.61

           ศศย.สปท. ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงเพื่อรับการตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 27 มี.ค.2561 โดยการฝึกซ้อมดับเพลิง ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องประชุมเตรียมการ กสน.ศศย.สปท. เจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และกำลังพลทุกนายปลอดภัย