ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 13 (รอบ2)