ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

                         ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561  ตำแหน่งพนักงานบริการ ศศย.สปท. จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา

(เฉพาะเพศชาย)