เดินทางเยี่ยมสำนักนายกเทศมนตรี นครคุนหมิง โดยมี รองนายกเทศมนตรี นครคุนหมิง มลฑลยูนนาน