ศศย.สปท. จัดการประชุม สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/61 เรื่อง "สถานการณ์ แนวโน้ม และความท้าทาย การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ : กรณีเบงกาลี" #โดยมี พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุม