ศศย.สปท. จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI) เรื่อง **ความร่วมมือของอาเซียนในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางไซเบอร์** (ASEAN Cooperation in Cyber Capacity Building)... ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค.61 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด