พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท.(1)เป็นผู้แทน ผอ.ศศย.สปท.ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณะ Mr.Tao Tao, Deputy Secretary General of Chinese People Association for Peace and Disarmament ณ ห้องประชุม 301 สมาคมวัฒนธรรมฯ 8 ก.พ.61