พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. พร้อมคณะฯ ได้กรุณามาตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและมอบนโยบายแก่หน่วย ศศย.สปท. เพื่อนำไปปฏิบัติ #โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. รอง ผอ.ศศย.สปท.(1),(2) พร้อมทั้งกำลังพล ศศย.สปท. ให้การต้อนรับคณะฯ