พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศศย.สปท. (1),(2) / หน.นขต.ศศย.สปท. และกำลังพล ศศย.สปท. ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยกล่าวคำเฉลิมพระเกียรติสดุดีถวายพระพร