เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 20/61 (16 - 31 ก.ค.61)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 20/61 (16 - 31 ก.ค.61)

    จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังไม่มีแนวโน้มจะยุติถึงแม้ว่าจีนมีความพยายามในการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯอยู่หลายครั้งแต่ก็ประสบความล้มเหลว ทำให้การประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของทั้งสองประเทศที่ถึงแม้จะมุ่งเป้าระหว่างกันโดยตรง แต่ประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของทั้งสหรัฐฯ และจีนต่างก็ได้รับผลกระทบจากการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากทั้งสองประเทศด้วยเช่นกัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยและค่าเงินเกิดการผันผวน เศรษฐกิจโลกที่กำลังจะฟื้นตัวกลับมาชะลอตัวอีกครั้ง ทั้งนี้สินค้าส่งออกของไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองประเทศ เราจึงควรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากสงครามการค้าครั้งนี้ ยังไร้ข้อยุติ และต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันด้วยมาตรการที่รุนแรงขึ้น ความเสียหายที่ตามมาจะไม่ได้เกิดขึ้นต่อสองประเทศนี้เท่านั้น แต่ยังจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการค้าโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย เพราะทั้งสหรัฐฯ และจีนต่างเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลของโล