บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของอาเซียนรายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2557

          สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตึงเครีดขึ้นทันที หลังจีนประกาศเขตน่าฟ้าแห่งใหม่ (Air Defence Identification Zone : ADZ) ล่วงล้ำพื้นที่พิพาทในทะเลจีนตะวันออกเหนือเกาะหลายแห่งที่จีนและญี่ปุ่นต่างอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครอง...