ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2562...

       ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2562 

เรื่อง "วิกฤตการณ์โรฮีนจา...ความท้าทายของไทยต่อการเป็นประธานอาเซียน" 

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท. / 23 ม.ค.62

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และหน้าจอ