ศศย.สปท.จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI)

ศศย.สปท. จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI) 

เรื่อง **ความร่วมมือของอาเซียนในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางไซเบอร์**

(ASEAN Cooperation in Cyber Capacity Building) 
 ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค.61 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ จ.พระนครศรีอยุธยา