ศศย.สปท. จัดการประชุมการดำรงเครือข่ายกับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ สปท. / 11 ม.ค.62

ศศย.สปท. จัดการประชุมการดำรงเครือข่ายกับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ สปท. / 11 ม.ค.62