ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                    ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ตำแหน่งพนักงานบริการ ศศย.สปท. จำนวน ๑ อัตรา คุณวุฒิ ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา