ศศย.ฯ เข้าร่วมประชุม NADI Workshop ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ส.ค.๖๑ พ.อ.กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย. สปท.และคณะฯ เข้าร่วมประชุมฯ NADI Workshop ภายใต้หัวข้อ “Strengthening ASEAN Defense Cooperation in order to Control Transnational Crimes in Southeast Asia” ณ โรงแรม Hotel Salak The Hreitag, เมือง Bogor, อินโดนีเซียโดยมีสถาบันวิชาการในเครือข่ายฯ ของอาเซียนทุกประเทศเข้าร่วมประชุมฯ